6 รายการที่เพิ่ม6 ข้อมูลในตะกร้ามีทั้งหมด 6 รายการ