4 รายการที่เพิ่ม4 ข้อมูลในตะกร้ามีทั้งหมด 4 รายการ