หน้าหลัก

เลือกภาษา

ที่อยู่


โครงการพัฒนาองค์ความรู้
พระพุทธศาสนาและมรดก
ภูมิปัญญาไทย เฉลิมพระเกียรติฯ

วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน 55000
โทร.054-751846


สนับสนุนโปรแกรมโดย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

พัฒนาโปรแกรมโดย


ติดต่อ...