เลือกภาษา

ที่อยู่

ห้องสมุดคุณครูวราภรณ์ ษรบัณฑิต
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120
ประเทศไทย 

ติดต่อ...


ประสานงานโดย:
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB โดย:

โทรศัพท์ 02-635-2352, 081-633-9300
อีเมล์: [email protected]